Firma

  • Czyszczenie chemiczne instalacji zraszania hal produkcyjnych
    2014-01-06 23:41:29

    4 sierpnia 2013 roku przeprowadziliśmy czyszczenie chemiczne instalacji zraszania hal produkcyjnych. Utrudnieniem  w prowadzeniu procesu było miejsce montażu zraszaczy ponieważ znajdowały się one na wysokości 6,5 m.  

    Administrator
    Wstecz