Firma

  • Nowa siedziba firmy
    2014-01-08 08:01:53

    16 września 2013 podpisano umowę na podnajem pomieszczeń w prestiżowym Centrum Pazim w Szczecinie. Dzięki zawarciu umowy zyskaliśmy nowoczesne pomieszczenia biurowe w Pazim Center umożliwiające jeszcze lepszy kontakt z klientem oraz nowe miejsce na wdrażanie nowych technologii przy użyciu nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego. 

    Administrator
    Wstecz