Firma

 • Nowe laboratorium firmy Chemon
  2015-03-10 23:01:51

  Uruchomienie nowego laboratorium diagnostyki wód i osadów przemysłowych w oparciu o najwyższej jakości sprzęt analityczny: spektrometr ICP-OES, który został zakupiony w

   ramach realizacji projektu nr UDA-RPZP.01.02.02-32-014/13-00 pt.:

  "Doposażenie specjalistycznego laboratorium chemicznego w nowoczesną aparaturę badawczą drogą zwiększenia zdolności świadczenia usług w zakresie prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwie CHEMON" 

  Administrator
  Wstecz