Praca

W związku z realizacją projektu: Doposażenie specjalistycznego laboratorium chemicznego w nowoczesną aparaturę badawczą drogą zwiększenia zdolności świadczenia usług w zakresie prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwie CHEMON poszukujemy pracownika na stanowisko:

Asystent ds. analitycznych.

W zakres obowiązków pracownika na tymże stanowisku wchodzić będzie: praca na nowo zakupionym sprzęcie laboratoryjnym i badawczym (bezpośrednie uczestnictwo w prowadzonych przez przedsiębiorstwo pracach badawczo – rozwojowych), w tym:

  • pozyskiwanie próbek;
  • przygotowanie danej technologii/wzorców pod oznaczenie danej próbki (przygotowanie techniczne i merytoryczne);
  • uruchamianie sprzętu i analiza;
  • weryfikacja wyników, sporządzenie i przedstawienie raportu;
  • normalizowanie i przygotowywanie wytycznych.

Ponadto, osoba ta będzie zaangażowana w bezpośrednie kontakty z podmiotami sfery B+R, (w tym Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), w celu koordynowania współpracy w związku z realizowanym projektem na podstawie zawartej umowy.

Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasowym.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres: (kontakt e-mail) do dnia 28.02.2014.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 

Wnioskodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z polityką równych szans. Aplikujące osoby nie będą dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. 

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.