• Diagnostyka wód przemysłowych
  • Bezpieczne technologie usuwania osadów
  • Przeglądy wodne

Certyfikat ISO
Certyfikat UDT

CHEMON, Zakład Chemicznego Czyszczenia i Remontów Kotłów, świadczy usługi od 2001 roku, jest firmą właścicielską zarządzaną przez Barbarę Zimmerman z zawodu inżyniera chemika.
Firma specjalizuje się w diagnostyce laboratoryjnej wód i osadów przemysłowych, ze szczególnym wskazaniem na energetykę cieplną.

Kierunki rozwoju firmy to wysokospecjalistyczne usługi w zakresie utrzymania najwyższych standardów sprawności eksploatacyjnej urządzeń energetycznych i wytwórczych, na drodze badań laboratoryjnych wód technologicznych, w oparciu o innowacyjny sprzęt badawczy i pomiarowy.

W zakresie świadczonych usług firma posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2015, Nr CSJ/158/2018, wydany przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT- CERT.

Zakresem certyfikatu objęte są badania analityczne wód przemysłowych, w tym przeglądy wodne na zgodność z normą ISO 46001 oraz procesy chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń ciśnieniowych, na które zakład posiada bezterminowe uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, Nr CH-30-38/5-10.

W oparciu o diagnostykę wód technologicznych firma sprawuje serwisy analityczne urządzeń energetycznych i wytwórczych, przyczyniając się tym działaniem do ochrony środowiska w obrębie zakładów przemysłowych. Serwisy objęte są certyfikatem jakości.