Laboratorium

Laboratorium zakładowe firmy realizuje zadania badawczo rozwojowe od 2001 roku, zaś nieprzerwanie od 2004 roku pracuje w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie badania wody technologicznej z obiektów energetycznych, osadów z obiektów przemysłowych. Pomocniczo laboratorium wspomaga realizację procesów chemicznego czyszczenia urządzeń ciśnieniowych.

Wyposażenie laboratorium zakładowego firmy stanowi spektrometr ICP-OES firmy Perkin Elmer, spektrofotometry firm Merck i Hach-Lange oraz nowoczesne przyrządy pomiarowe firm Hach- Lange i Elmetron zaspokajające najwyższe standardy badań przy analizie fizykochemicznej próbek wody surowej, wody technologicznej i ścieków. Przyrządy pomiarowe, pomimo podręcznej kontroli na symulatorach, corocznie poddawane są wzorcowaniu przez Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie.

Doposażenie laboratorium w nowoczesny aparat najnowszej generacji było przedmiotem złożenia wniosku o przyznanie dotacji z funduszy europejskich. 08 sierpnia 2013 roku Urząd Marszałkowski w Szczecinie przyznał firmie dotację na doposażenie laboratorium zakładowego. Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie, o który ubiegała się firma, to najbardziej zaawansowany technicznie aparat zaprojektowany dla analizy nieorganicznej. Spektrometr umożliwia analizę wielopierwiastkową, a dodatkowo pozwala na analizę zarówno pierwiastków śladowych, jak i głównych składników próbek.