Analiza kamienia kotłowego

Z wody technologicznej podczas pracy urządzeń grzewczych mogą wytrącać się osady. Tworzenie osadów jest związane ze zmianą składu chemicznego wody w wyniku jej ogrzewania oraz jako wynik korozji powierzchni metalowych. Skład i struktura tworzących się osadów uzależnione są od jakości wody zasilającej, warunków pracy urządzenia, sposobu jego eksploatacji .

Diagnostyka laboratoryjna to ocena wewnętrznych powierzchni grzewczych kotłów, ocena stopnia obłożenia osadem, rozwój korozji i diagnoza, co do podjęcia skutecznych działań korygujących. Dozowanie środków chemicznych do wody technologicznej ma na celu usunięcia osadów i szlamu podczas zwykłej eksploatacji urządzeń.

Brak bieżącej, systematycznej diagnostyki wody technologicznej obiegów energetycznych prowadzi często do poważnego zakamieniania się powierzchni grzewczych urządzeń, co skutkuje wzrostem zapotrzebowania na paliwo, zmniejszeniem wydajności grzewczej urządzenia, nierzadko do uszkodzenia wewnętrznych elementów grzejnych kotłów.

Koniecznym staje się wdrożenie  procesu chemicznego czyszczenia kotła celem usunięcia nagromadzonych osadów. Proces winien być realizowany pod kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach: 

  • WUDT-UC-CH-1/2008
  • WUDT-UC-CH-2/2008

Warunkiem realizacji procesu jest bieżąca analiza chemiczna osadu kamienia kotłowego. Firma opracowała własne procedury roztwarzania i analizowania osadów kamienia kotłowego, które gwarantują ponad 95% skuteczność usunięcia osadów z urządzeń.