Usługi

Zakres prowadzonej działalności jest bardzo szeroki i sięga do roku 2000.

W latach 2001-2005 firma przeprowadziła 50 procesów chemicznego czyszczenia kotłów przemysłowych, zyskując uznanie kontrahentów wysoką jakością świadczonych usług. Brak uwag przy czynnościach odbioru prac przez inspektorów dozoru ugruntowywało silną pozycję firmy na regionalnym rynku usług.

Otwarcie laboratorium zajmującego się wykonywaniem badań wód technologicznych z obiektów energetycznych oraz osadów z obiektów przemysłowych na realizację usług zewnętrznych nastąpiło po wdrożeniu i zastosowaniu systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2001 w zakresie procesów chemicznych.

Stałe umowy serwisów eksploatacyjnych w zakresie badania wód technologicznych z obiegów energetycznych, realizowane w największych przedsiębiorstwach wytwórczych Regionu Pomorza Zachodniego, stały się od 2010 r podstawowym kierunkiem rozwoju firmy Chemon.

Działem wspomagającym jest przygotowywanie wody zasilającej dla potrzeb sprawnego działania urządzeń energetycznych.

Na bazie badań analitycznych przygotowuje się środki chemiczne do kondycjonowania/uszlachetniania wody zasilającej i wody obiegowej. Serwisy eksploatacyjne stacji uzdatniania wody zasilającej obiegi energetyczne stanowią zabezpieczenie należytej realizacji kompleksowej usługi.

Dla utrzymania najwyższej jakości świadczonych usług, firma nieprzerwanie od 2004 roku podtrzymuje stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z nową normą ISO 9001:2009. Potwierdzeniem wysokiej pozycji firmy Chemon na regionalnym rynku usług jest uzyskanie bezterminowej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego Nr CH-30-38/5-10 z dnia 15.11.2010 r. na naprawy w zakresie chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń ciśnieniowych.