Serwisy analityczne wód przemysłowych

Dzięki posiadaniu własnego, nowoczesnego laboratorium firmowego prowadzimy profesjonalne serwisy analityczne wód przemysłowych. Zajmujemy się doradztwem w zakresie prawidłowego doboru technologii uzdatniania zapewniającym wysoce skuteczne przygotowanie wody. Na podstawie składu wody zasilającej urządzenia energetyczne oraz przebiegu właściwego procesu technologicznego dobieramy skutecznie działające urządzenia do jej uzdatniania. Aby proces przygotowania wody zasilającej przebiegał sprawnie i bez świadczymy usługi serwisowe urządzeń do uzdatniania zapewniające ciągłe przygotowanie wody o żądanych parametrach gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie ciągu technologicznego. Dzięki wodzie o odpowiednich parametrach zmniejszamy ryzyko powstawania kamienia kotłowego, który jest niezwykle groźny zarówno dla urządzeń energetycznych jak i całych instalacji. Niskie przewodnictwo cieplne kamienia kotłowego powoduje wzrost temperatury ścian kotła oraz rur, wpływając na zmniejszenie ich wytrzymałości co powodować może bardzo poważne awarie oraz w najlepszym przypadku zwiększenie zużycia energii. Pojawienie się w kotle osadów świadczy o niewłaściwym uzdatnianiu wody zasilającej lub obiegowej, stąd jej właściwe przygotowanie jest niezwykle odpowiedzialnym zadaniem.