Cennik analiz laboratoryjnych

        Laboratorium Zakładowe Chemon

        Zakład Chemicznego Czyszczenia i Remontów Kotłów

 

        Analiza wody technologicznej

Parametr Cena (zł.)
Tlen 64,00
Żelazo 55,00
Fosforany 38,50
Twardość ogólna 15,50
Zasadowość ogólna 28,50
Chlorki 16,50
Przewodność 14,50
Mangan 28,00
Siarczany 62,00
Krzemiany 62,00
Miedź 62,00
pH 15,00

   .

Analiza jednego punktu pomiarowego – 205,00 zł. (badanie podstawowe: pH, twardość, chlorki, zasadowość, żelazo, przewodność, tlen)

Badania pierwiastkowe na spektrometrze emisyjnym Optima 8000 - analiza jednego punktu pomiarowego - 350 zł.

 

Badania wody technologicznej obiektów energetyki cieplnej i przemysłowej, wykonywane są na zgodność z normami:

PN EN 12953-10 Kotły płomienicowo - płomieniówkowe, wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej

PN EN 12952-12 Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze, wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej

 

 

Analiza osadu kamienia kotłowego

Analiza osadu pełna  - 950,00 zł.         

Analiza osadu cząstkowa - 650,00 zł.

Analiza osadu metoda spektrometryczną - 950,00 zł.

 

 

Podstawowe analizy fizyko-chemiczne wody i osadów – stawka  VAT  23%                                      

Opracowania  wyników  analiz wraz z komentarzem – cena wg zakresu badań