Środki chemiczne

W celu uniknięcia osadzania się kamienia kotłowego stosuje się dozowanie do wody substancji chemicznych powodujących wytrącanie zanieczyszczeń w postaci mułu kotłowego, który później zostaje usunięty podczas procesu odmulania. Przy istniejącej obecnie różnorodności środków chemicznych przeznaczonych do uzdatniania wody można w praktyce w sposób dowolny regulować skład wody.

Najczęściej stosowanym środkiem chemicznym są fosforany, które są w stanie wytrącić w postaci mułu wszystkie sole powodujące twardość wody, a także częściowo krzemionkę. Jako zamiennik fosforanów można użyć węglan sodowy, który wytrąca z wody przede wszystkim sole powodujące twardość niewęglanową. Niezależnie jednak od zastosowanego środka używanego do obniżenia twardości wody konieczne jest dozowanie chemikaliów wiążących tlen w celu zabezpieczenia układu przed korozją.

Do innych chemicznych metod zabezpieczania przed osadami zaliczyć można:

  • uzdatnianie przy użyciu środków przekształacających twardość węglanową w niewęglanową 
  • uzdatnianie przy użyciu środków utrudniających wytrącanie z wody soli twardości
  • uzdatnianie przy użyciu środków zabezpieczających przed tworzeniem osadów i korozją

 

Oddzielną grupę metod stanowi dozowanie substacji nieorganicznych, organicznych lub mieszanych, które to w zależności od sposobu reakcji mogą spełniać różne funkcje:

  • przyspieszanie krystalizacji, dzięki któremu wytrącony osad nie przylega do powierzchni ogrzewalnych
  • wytrącanie osadów w postaci śliskiej, nieprzyczepnej zawiesiny
  • zwiększanie rozpuszczalności soli mających tendencję do wytrącania się w postaci osadów
  • hamują powstawanie i wzrost zarodków krystalizacyjnych

 

Metody i środki do uzdatniania wody dobiera się na podstawie pełnej analizy wody, w zależności od rodzaju i ilości zanieczyszczeń oraz od konstrukcji i parametrów pracy kotła. Pracownicy firmy Chemon, dzięki własnemu profesjonalnemu laboratorium, które jest wyposażone w najwyższej klasy urządzenia, wykonają pełną analizę wody i na podstawie interpretacji otrzymanych wyników zalecą stosowanie odpowiedniego środka chemicznego we właściwej ilości zapewniającej zatrzymanie procesów korozyjnych.