Żywice jonowymienne

Uzdatnianie wody metodą wymiany jonów polega na przepływie wody zawierającej jony wapnia i magnezu przez warstwę wymieniacza jonowego tzw. jonitu. Jonity są to wielocząsteczkowe, nierozpuszczalne w wodzie substancje organiczne lub nieorganiczne, o silnie rozbudowanej powierzchni wewnętrznej, których zadaniem jest wymiana jonów z otaczającego roztworu na jony wymieniacza.

Substancje takie, posiadające charakter kwasów lub soli kwasów mają zdolność wymiany tylko kationów i nazywane są kationitami. Materiały o charakterze zasad lub ich soli mogą wymieniać tylko aniony i nazywane są anionitami.

Przebieg procesu wymiany kationitowej polega na przejściu kationów związanych z jonitem do przepływającego roztworu oraz zajęciu ich miejsca przez równoważną ilość kationów z roztworu. W sposób porównywalny przebiega proces wymiany anionitowej, z tą różnicą, że aniony związane z jonitem wymieniane są na aniony z otaczającego roztworu.

Cechą charakterystyczną jest to, że reakcje te są odwracalne, dzięki czemu po całkowitym wyczerpaniu zdolności wymiennej jonitu istnieje możliwość jej odnowienia poprzez regenerację, czyli zastosowanie roztworów o wyznaczonym składzie chemicznym. Dzięki temu wyjątkowemu atrybutowi jonity znalazły szczególnie szerokie wykorzystanie przy zmiękczaniu i demineralizacji wody.   

Wymieniacze jonowe mogą być pochodzenia naturalnego, półsyntetyczne lub też syntetyczne. Ze względu na niewielką zdolność wymienną jonity pochodzenia naturalnego zostały w praktyce wyparte przez syntetyczne jonity organiczne, produkowane z żywic syntetycznych lub na bazie węgli sulfonowanych przy użyciu metody polimeryzacji lub polikondensacji.

Asortyment żywic jonowymiennych jest niezwykle szeroki, stąd firma Chemon na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń w projektowaniu, eksploatacji oraz serwisie urządzeń do uzdatniania wody, a także wielu praktycznym testom w firmowym laboratorium proponuje swoim klientom żywice jonowymienne różnych światowych producentów. Wybór żywicy jest uzależnony od składu wody surowej oraz jej parametrów jakie są wymagane do zasilania urządzeń zainstalowanych w ciągu technologicznym. Na tej podstawie dobierana jest żywica, która spełni wymagania stawiane wodzie oraz zapewni prawidłowe fukncjonowanie urządzeń do uzdatniania przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacyjnych.