Wkłady filtracyjne

Najprostszą i niezwykle skuteczną metodą filtracji jest wykorzystywanie filtrów narurowych z wymiennymi wkładami, dzięki którym możliwe jest usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych o wielkości od 0.5 do 100 mikronów. Najbardziej efektywnie oraz wydajnie ekonomicznie wkłady filtracyjne działają przy poziomach zanieczyszczeń mniejszych od 100 ppm. Najczęściej filtry montuje się na początku instalacji uzdatniania wody, bezpośrednio przed stacją uzdatniania, w celu usunięcia największych zanieczyszczeń.  Żywotność wkładów filtracyjnych jest uzależniona od ilości zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie oraz od ilości wody, która przez nie przepływa.

W zależności od końcowego przeznaczenia wkłady filtracyjne znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu:

  • przemsł chemiczny
  • przemysł spożywczy
  • przemysł kosmetyczny
  • filtracja wstępna w systemach odwróconej osmozy

 

Wkłady filtracyjne mogą usuwać zarówno zanieczyszczenia mechaniczne jak i cząstki piasku, szlamu, rdzy, a także zanieczyszczenia organiczne, związki chemiczne, mogą dodatkowo poprawiać zapach, barwę lub smak wody.

Budowa wkładu powoduje, że przepływająca woda jest dosłownie przeciskana przez warstwę filtrującą, która w zależności od przeznaczenia może być zbudowana z naturalnych bądź syntetycznych materiałów jak: celuloza, poliester, włókna szklane lub włókna metali. W kolejnym etapie procesu drobiny zanieczyszczeń znajdujące się w wodzie są zatrzymywane na warstwie filtracyjnej. Budowa wkładu uniemożliwia wydostanie się zatrzymanych na nim zanieczyszczeń. W przypadku gdy ilość nagromadzonych zanieczyszczeń przekracza chłonność wkładu część z nich może przedostać się poza układ, dlatego też w celu kontroli wizualnej stosuje się przezroczyste obudowy filtra, dzięki którym możliwa jest ciągła obserwacja jego stanu zabrudzenia. Usunięcie zanieczyszczeń następuje poprzez ręczne uruchomienie płukania. Nowsze filtry pracują całkowicie automatycznie oraz uruchamiają płukanie po zaprogramowanej wcześniej liczbie dni. Urządzenia te posiadają manometry do monitorownia pomiaru ciśnienia przed oraz za filtrem, które w przypadku wyższej różnicy ciśnień spowodowanej zabrudzeniem filtra uruchamiają automatyczne płukanie.