Złoża filtracyjne

Głównym zadaniem procesu filtracji jest usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych znajdujących się w wodzie surowej, a także wytworzonych w wyniku jej uzdatniania, lub powstałych w trakcie pracy urządzeń grzewczych.

Przebieg procesu filtrowania w urządzeniach z materiałem filtracyjnym polega na przepływie wody przez warstwę ziarnistego materiału, którym może być np.: rozdrobniony kwarc lub antracyt, w wyniku którego zawiesina mechaniczna zostaje zatrzymana w warstwie filtracyjnej. Złoże filtracyjne powinno zatrzymywać każde z zanieczyszczeń mechanicznych znajdujących się w wodzie. Warunkiem koniecznym jest, aby materiał filtracyjny był czysty, o znacznej odporności na ścieranie, nie może on zabarwiać wody oraz podlegać jakimkolwiek przemianom, pęcznieć czy rozpuszczać się w wodzie. Wybór złoża filtracyjnego uzależniony jest od wielu czynników m.in.:

  • rodzaju, temperatury, lepkości, prędkości przepływu i ciśnienia filtrowanej cieczy
  • rodzaju, stężenia i wymiarów usuwanych zanieczyszczeń
  • wymaganej wydajności filtracji

 

Złoże filtracyjne najczęściej składa się z dwóch części:

  • warstwa czynna
  • warstwa podkładowa

Cechą charakterystyczną jest to, że im drobniejsza jest zawiesina, tym rozmiar ziaren złoża filtracyjnego powinien być mniejszy, oraz co jest z tym bezpośrednio związane przepływ wody przez filtr także powinien zostać ograniczony. W zależności od przefiltrowania określonej ilości cieczy lub w przypadku gdy zasadniczo wzrośnie opór przepływu, albo upłynie określony wcześniej czas pracy niezbędne jest czyszczenie złoża, które polega na przemywaniu wodą przepływającą w odwrotnym kierunku. Proces ten może odbywać się automatycznie lub ręcznie.

Asortyment złóż filtracyjnych, podobnie jak żywic jonowymiennych jest niezwykle bogaty, stąd zdajemy sobie sprawę jak ciężki jest wybór złoża, które zapewni odpowiednią jakość wody zasilającej urządzenia energetyczne bądź wymagania wody przeznaczonej do spożycia. Pracownicy firmy Chemon, dzięki wielu z powodzeniem zrealizowanym ciągom technologicznym do oczyszczania wody przy użyciu złóż filtracyjnych, z należytą uwagą dobiorą właściwy materiał filtracyjny, który zapewni jakość wody zgodną z obowiązującymi normami. Firma Chemon jest dystrybutorem wielu światowych producentów złóż filtracyjnych. Na podstawie testów różnorodnych materiałów filtracyjnych, które zostały przeprowadzone przez naszych pracowników jesteśmy w stanie zaproponować produkt indywidulanie przystosowany do instalacji produkującej wodę, zapewniający jej należytą jakość oraz niskie koszty eksploatacyjne.