Filtry

Proces filtracji stanowi pierwszy i zasadniczy element uzdatniania wody. Podstawą procesu filtrowania jest usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych znajdujących się zarówno w wodzie surowej, jak i powstających podczas pracy urządzeń grzewczych. Woda surowa może zawierać szereg zanieczyszczeń stałych m.in.: piasek, opiłki rdzy, pozostałości części orurowania. Filtracja ma za zadanie usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych oraz zawiesin znajdujących się w wodzie oraz co jest z tym bezpośrednio związane ochronę urządzeń oraz armatury. Dzięki instalacji filtrów znajdujących się przed właściwymi urządzeniami do uzdatniania wody przedłuża się żywotność systemu poprzez ochronę przed korozją oraz niepoprawnością w działaniu.  

 

Główne rodzaje filtrów można podzielić na trzy grupy:

  • filtry z wkładami wymiennymi

Efektywność filtracji jest uzależniona od zastosowanego wkładu filtracyjnego;

  • filtry z opcją spustu nagromadzonych zanieczyszczeń 

Zanieczyszczenia mechaniczne gromadzone są na części filtracyjnej skąd mogą być okresowo usuwane przez otwarcie zaworu spustowego;

  • filtry z płukaniem przeciwprądowym: automatyczne lub półautomatyczne

Podobnie jak w poprzednim przypadku zanieczyszczenia mechaniczne gromadzone są na części filtracyjnej. Filtr posiada najczęsciej na wejściu i wyjściu manometr, który przy różnicy ciśnień spowodowanych zabrudzeniem materiału filtracyjnego uruchami mechanizm płukania wstecznego, któego działanie polega na starannym wypłukaniu filtra bez potrzeby odłączania go od instalacji.

W praktyce najlepszym i najwygdoniejszym rozwiązaniem jest instalacja filtra z płukaniem przeciwprądowym. W zależności od rozmiarów cząstek zawiesiny, która ma być zatrzymywana podczas filtracji dobiera sito o właściwym rozmiarze oczek. Podczas pracy urządzenia filtr automatycznie, w zależności od wcześniej ustawionego czasu płukania bądź też różnicy ciśnień spowodowanej zabrudzeniem kosza filtracyjnego wymusi automatyczne płukanie wsteczne przy użyciu dużej ilości wody przy zwiększonym ciśnieniu. Podczas płukania wstecznego wszystkie zanieczyszczenia zgromadzone na materiale filtracyjnym zostają usunięte do odpływu wody płuczącej.