Odżelaziacze

Wysokie stężenia żelaza i manganu powodują stopniowy wzrost zmętnienia oraz brunatnienie wód. Zwiększona zawartość żelaza w instalacji wodnej może powodować odkładanie się twardych lub mazistych osadów, które odrywają się od ścianek dając efekt brudnej wody. Obecność zwiększonej ilość żelaza może również powodować rozwój bakterii żelazistych.

Odżelazianie i odmanganianie wody czyli usuwanie z wody związków żelaza i manganu ma szczególne znaczenie w procesie uzdatniania wody. W dużej ilości przypadków żelazo w wodzie występuje jednocześnie z manganem, dlatego też oba te procesy często prowadzi się jednocześnie, pomimo tego, że ich usuwanie przebiega w sposób odmienny. 

 

Proces usuwania związków żelaza i manganu składa się z trzech etapów:

  • Napowietrzanie wody surowej
  • W przypadku potrzeby korekta odczynu pH
  • Filtracja przy użyciu odpowiedniego złoża     

 

Woda surowa przed usuwaniem żelaza musi być odpowiednio napowietrzona, w przypadku jeśli woda surowa nie zawiera dostatecznej ilości tlenu należy ją napowietrzyć w specjalnych urządzeniach. Dzięki temu procesowi z rozpuszczonych form żelaza (wodorotlenek żelazawy) powstaje wodorotlenek żelazowy, który wytrąca się w postaci osadu, dzięki czemu w prosty sposób może on zostać usunięty podczas filtrowania.  

Usuwanie z wody manganu jest trudniejsze niż w przypadku żelaza, ponieważ rozpuszczone sole manganu są trwalsze i nie hydrolizuja tak łatwo jak sole żelaza. Sytuacja ta wymusza zastosowanie katalizatorów w celu podwyższenia odczynu pH do około 10. kiedy to rozpuszczone związki manganu hydrolizują do Mn(OH)2. Następnie przy odpowiednim napowietrzaniu następuje wytrącanie się nierozpuszczalnego Mn(OH)oraz usunięcie podobnie jak w przypadku żelaza podczas płukania.

 

Odżelazianie i odmanganianie jest procesem, podczas którego należy zwrócić uwagę na jego optymalne ustawienie oraz ciągłą kontrolę wody na wyjściu z urządzenia. Z tego też powodu prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wymaga pracy doświadczonej obłsugi.