Odwrócona osmoza

System odwróconej osmozy jest najlepszym sposobem na zapewnienie krystalicznie czystej wody, pozbawionej zanieczyszczeń rozpuszczalnych jak i koloidalnych o wielkości 0,1 – 0,001µm.

Odwrócona osmoza jest naturalnym procesem, którego podstawą jest zjawisko polegające na transporcie rozpuszczalnika przez membranę półprzepuszczalną. Cechą charakterystyczną membrany jest możliwość przenikania rozpuszczalnika oraz nieprzepuszczalność dla substancji rozpuszczonych czyli soli. Siłą napędową w osmozie jest różnica stężeń rozpuszczonych soli w roztworach rozgraniczonych przez membranę. Dzięki zastosowaniu ciśnienia rozpuszczalnik przenikając przez membranę z roztworu o wyższym stężeniu do roztworu o niższym stężeniu spowoduje przepływ w kierunku przeciwnym do naturalnego oraz trwałe usunięcie zanieczyszczeń. Zastosowane ciśnienie powinno być o około 1,3 - 1,5MPa wyższe od ciśnienia osmotycznego. Woda przepływając przez membrany oczyszcza sie tworząc permeat będący filtratem oraz koncentrat, który zawiera w sobie zatrzymane przez urządzenie zanieczyszczenia. Gazowe składniki wody jak tlen czy dwutlenek węgla są transportowane przez membranę wraz z permeatem.

Urządzenia tego typu są stosowane do przygotowania wody zdemineralizowanej bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych jak kwas solny lub wodorotlenek sodu. Znajdują one zastosowanie w m.in.: szpitalach, laboratoriach, kotłowniach, ciepłownictwie, do uzdatniania wody technologicznej lub przemyśle chemicznym.  Niewątpliwą zaletą jest ich kompaktowa budowa, dzięki czemu instalacje tego typu zajmują stosunkowo mało miejsca. Dzięki wysokiej jakości materiałów oraz całych urządzeń jest to sprzęt niezawodny i niezwykle prosty w obsłudze. Systemy odwróconej osmozy działają automatycznie w sposób ciągły monitorując jakość wody. Skuteczność tej metody jest uzależniona w dużej mierze od jakości materiałów, z których wykonane są membrany oraz ich kształtu i sposobu ułożenia w modułach filtracyjnych. Membrany takie muszą charakteryzować się mała przepuszczalnością zanieczyszczeń, a zarazem przepuszczalnością rozpuszczalnika oraz zwiększoną odpronością na wysokie ciśnienie, temperaturę oraz zmiany pH.

Woda zasilająca urządzenie do demineralizacji przy użyciu odwróconej osmozy wymaga wstępnego przygotowania polegającego na usunięciu wszystkich substancji mogących zakłócić pracę membran przez ich zablokowanie. Woda tego typu powinna być zmiękczona, pozbawiona żelaza, manganu, oleju oraz chloru wolnego. Dodatkowo instalacje odwróconej osmozy powinny pracować w sposób ciągły.

Zastosowanie systemu odwróconej osmozy oprócz niewątpliwej zalety uzyskania wody o bardzo wysokiej czystości zapewnia także najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne ponieważ w całym procesie nie zużywa się żadnych środków chemicznych, a koncentrat zawierający usunięte sole może być stosowany jako np. woda gospodarcza. Procesem, w którym stosuje się chemię jest płukanie mambran, jednak przeprowadza sie je co 6 miesięcy lub po 1600 godzin pracy co wpływa na zdecydowane zmniejszenie zrzutów popłuczyn do środowiska naturalnego.