Zmiękczacze

Zbyt wysoka twardość wody jest powodem do powstawania kamienia kotłowego np. w rurach, kotłach wodnych i parowych lub wymiennikach ciepła oraz co jest z tym bezpośrednio związane powoduje zmniejszenie wydajności procesu grzewczego w urządzeniach pracujących na zasadzie wymiany ciepła. Aby usunąć twardość z wody zasilającej należy zastosować zestaw urządzeń do uzdatniania wody przy użyciu wymieniacza jonowego.

Urządzenia tego typu skłądają się z następujących elementów:

  • kolumny zmiękczacza
  • zawór sterujący
  • systemy dystrybucyjne
  • zbiornik solanki wraz z wężem
  • wąż odprowadzający wodę płuczącą

Proces polega na usunięciu twardości na drodze wymiany jonowej. Twarda woda przepływając przez warstwę złoża jonowymiennego zamienia jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) powodujące twardość na jony sodu (Na+). Na złoże jonowymienne składają się substancje będące organicznymi  związkami  syntetycznymi, nierozpuszczalne w wodzie oraz w dużej mierze odporne na działanie kwasów i zasad, mające zdolność wymiany jonów z przepływającego roztworu na jony złoża. Aby uzyskać dużą powierzchnię wymiany jonów charakteryzują się bardzo mocno rozbudowaną strukturą wewnętrzną charakteryzującą się dużą elastycznością. W przypadku kiedy złoże wysyci się jonami wapnia i magnezu, czyli jego zdolność jonowymienna zostanie wyczerpana, musi zostać poddane regeneracji nasyconym roztworem chlorku sodu (NaCl). Regeneracja polega na usunięciu jonów wapnia i magnezu oraz przyswojeniu przez żywicę jonów sodu. Głowica sterująca przełącza automatycznie urządzenie pomiędzy następującymi po sobie cyklami pracy. Regeneracja jest wywoływana po upływie wcześniej zaprogramowanego czasu bądź też ręcznie po zaprogramowaniu głowicy przez obsługę stacji. Proces regeneracji polega na kilkukrotnym płukaniu wodą złoża znajdującego się w stacji, oraz w końcowym etapie płukaniem przy użyciu chlorku sodu. 

 

Zmiękczacze najczęściej występują w dwóch wersjach:

  • jednokolumnowe

Jest to ekonomiczne rozwiązanie, w którym występuję możliwość przerwy w pracy urządzenia

  • dwukolumnowe

W tym przypadku następuje nieustanna dostawa wody zmiękczonej. Zmiękczacze tego typu mogą pracować w trybie wahadłowym, w którym kolumny pracują naprzemiennie lub równoległym gdzie obie kolumny pracują jednocześnie. Dodatkowo