Lampy UV

Wody powierzchniowe oraz płytkie wody podziemne są skażone biologicznie oraz mogą zawierać wirusy, bakterie i pasożyty. Z tego powodu woda, która jest przeznaczona dla wielu gałęzi przemysłu m.in. spożywczego, farmaceutycznego, szpitali, basenów, a także na potrzeby gospodarcze musi zostać poddana dezynfekcji, której celem jest zniszczenie wirusów, bakterii i pierwotniaków patogennych oraz zapobieżenie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej.

 

Istnieją dwie metody dezynfekcji wody:

  • Fizyczna – dezynfekcja promieniami UV
  • Chemiczna – chlorowanie, ozonowanie

 

Metoda chemiczna polega no dozowaniu do wody środków chemicznych, w przypadku użyciu lamp UV do wody nie zostaje wprowadzona żadna chemia, nie zmienia się zatem skład fizyko-chemiczny wody, jej smak oraz zapach. Nie ma też w praktyce technicznej możliwości przedawkowania środka dezynfekcyjnego. Dzięki tej metodzie nie powstają produkty uboczne dezynfekcji, ponieważ intensywność promieniowania wymagana dla dezynfekcji jest mniejsza niż niezbędna do przebiegu reakcji fotochemicznych. Jest to bardzo skuteczna metoda ponieważ zabija ponad 99,99% bakterii chorobotwórczych znajdujących się w wodzie, zapewnia jej prawidłową dezynfekcję, usunięcie ozonu oraz chloru, a także redukcję związków organicznych węgla. 

Do sztucznego emitowania światła UV stosuje się promienniki emitujące fale o określonym spektrum, w przypadku lamp UV są to 254nm. Przy tej długości fali następuje reakcja fotochemiczna w komórkach drobnoustrojów, która niszczy ich strukturę DNA poprzez ciągłą absorpcję światła. Dzięki zastosowaniu odpowiednego czasu i natężenia światła UV istnieje możliwość całkowitego zniszczenia dronoustrojów wsytępujących w wodzie.

Ozon w wodzie służy do utleniania zanieczyszczeń i oczyszczania wody. Po tym porcesie jest przekształcany do postaci wolnego ozonu po czym przy naświetlaniu światłem UV jest katalizowany do postaci tlenu.

Chlor i chloroaminy zamiast usuwania w tradycyjny sposób na węglu aktywnym lub przy pomocy środków chemicznych do ilości 1ppm może być z powodzeniem usuwany przy pomocy promieniowania UV.

W celu uzyskania wody ultra czystej ogólny węgiel organiczny może być usuwany poprzez utlenianie organicznych związków węgla do dwutlenku węgla i wody.

Lampy UV zostały stworzone z myślą o wysokiej skuteczności i niezawodności działania oraz niezwykłej prostocie obsługi.